niedziela, 11 marca 2012

Uwaga ! Nadlatuje nowa jasna kometa Kreutza !

Ależ wiadomość !

Vladimir Bezugly odkrył jasną kometę na zdjęciach SWAN sondy SOHO. Kometa staje się widoczna od zdjęcia z dnia 4 marca 2012 r. i następnych.
Trasa komety pokazuje, że jest to kometa z rodziny Kreutza, w dodatku zbliża się ona do Słońca i peryhelium przejdzie (według obecnych wyliczeń) 15/16 marca 2012 r.

RMAT012 czyli kometa Vladimira Bezuglego odkryta na SWAN/SOHO (4 klatki - 4,5,6,7 marca 2012)


Na zdjęciach z instrumentu LASCO sondy SOHO nie jest jeszcze widoczna. Będzie widoczna za 2-3 dni. Kometa nie jest też jeszcze widoczna na zdjęciach ze STEREO-A i STEREO-B

Obecnie trudno wyznaczyć dokładne pozycje komety, a wraz z tym wyliczyć dokładnej orbity. Na chwilę obecną orbita komety (wyliczona przez Michała Kusiaka) jest taka:

Orbital elements:
VLADIMIR
  Perihelion 2012 Mar 15.620922 TT; Constraint: e=1,q=0.005
Epoch 2012 Mar 8.0 TT = JDT 2455994.5  Earth MOID: 0.5855
M 359.9903        (2000.0)      P        Q
n  0.0012705   Peri.  94.1552    0.0022069   -0.9984179
a 84.424946    Node   5.3562   -0.9725597   -0.0152142
e  0.999941    Incl. 142.9946    0.2326427   -0.0541314
P 775.72      q 744279.12km Q 168.84491
From 4 observations 2012 Mar. 4-7;  RMS error 293.855 arcsecond

Obiekt jest też na NEOCP oznaczony jako RMAT012 z orbitą:

Object   H     G    Epoch    M         Peri.      Node       Incl.        e    
RMAT012  3.8  0.15  K122N            312.29444  171.16662   16.57881  1.0000000

       n         a                     NObs NOpp   Arc    r.m.s.       Orbit ID
               0.0000000                  4   1    3 days              NEOCPNomin


Czeka więc nas kolejna jasna kometa Kreutza.
Czy będzie tak jasna jak C/2011 W3 (Lovejoy) ?
Zobaczymy ...

Brak komentarzy: